Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Työyhteisöselvitys

Työyhteisöselvitys sopii hyvin tilanteisiin, joissa halutaan saada syvällinen ja monipuolinen käsitys jonkun työyhteisön tilanteesta, ongelmista tai kehittämistarpeista. Organisaatioissa käytetään usein ilmapiirikartoitusta tilanteessa, jossa olisi järkevämpää tehdä perusteellisempi työyhteisöselvitys. Kartoitusmenetelmien antama tieto on aina paljon pinnallisempaa ja yleisempää kuin mitä saadaan työyhteisöselvityksellä.

Työyhteisöselvitys voi karkeasti ottaen lähteä liikkeelle työyhteisön ongelmista tai tarpeesta uudistaa ja kehittää työyhteisön toimintaedellytyksiä. Näin voidaankin puhua erikseen työyhteisön ongelmaselvityksestä ja kehittämistarveselvityksestä.

Työyhteisöselvitys on erittäin hyvä kehittämiskeino silloin, kun kehittämistyön kohteena on yksittäinen työyhteisö, joka voi olla jokin osasto, työryhmä, projekti, tiimi jne. Lähtökohtana on, että organisaation johto tai työyhteisön esimies haluaa saada yksityiskohtaista ja analysoitua tietoa työyhteisön ongelmista tai kehittämistarpeista, jotta tarvittavat kehittämistoimenpiteet voidaan käynnistää.