Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Työyhteisön kehittämishankkeet

Työyhteisön jatkuvan kehittämisen lisäksi tarvitaan usein erillisiä kehittämishankkeita. Perinteisestä asiantuntija- ja menetelmäkeskeisestä työtavasta ollaan selvästi siirtymässä kohti asiakas- ja prosessikeskeistä toimintatapaa. Tällöin hankkeen tehtävänä on luoda kehittämisprosessi, jonka avulla työyhteisö voi nostaa esiin ongelmansa ja löytää niihin ratkaisut.

Työyhteisön kehittämishankkeet kohdistuvat usein joihinkin ajankohtaisiin ongelmiin tai muutostarpeisiin, joihin kehittämistyöllä haetaan välittömiä parannuksia. Hankkeen tehtävänä on ennen kaikkea tukea, voimistaa tai suunnata toimintaa.

Työyhteisön kehittämistoimenpiteitä valittaessa ei aina ole viisasta päätyä suoraan kehittämishankkeen käynnistämiseen. Joissakin tilanteissa on perusteltua esimerkiksi tehdä ensin kattava työyhteisöselvitys ongelmien tai kehittämistarpeiden analysoimiseksi.