Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Tiimivalmennukset

Työyhteisöjen toimivuutta lisäävien ja työilmapiiriä parantavien tiimivalmennusten sisältö voidaan suunnitella esimerkiksi tiimin toimivuuskyselyn tuloksia hyödyntäen. Sisaltö suunnitellaan tiimin vaiheen ja tarpeen mukaan. Uudessa tiimissä keskitytään tiimin toimintaperiatteiden ja yhteistyömuotojen luomiseen kun taas jo pitempään toimineella tiimillä kehittämisen painopiste voi olla henkilösuhteisiin, kommunikointiin tai vaikkapa muutokseen sopeutumiseen liittyvissä asioissa.

Tiimivalmennus voi olla kertaluonteinen tai pitempikestoinen ja prosessinomainen kehittämishanke. Tiimivalmennusten suunnittelussa yhdessä esimiehen kanssa rakennetaan tavoitteita parhaiten tukeva ohjelma, joka voi sisältää edellä mainitun tiimin toimivuuskyselyn ohella tulosten purkamista ja tämänhetkisen tilanteen analyysiä sekä käytännöllisen kehittämissuunnitelman tekoa. Erilaiset toiminnalliset yhteistyövalmiuksia ja tiimin ilmapiiriä parantavat harjoitukset edesauttavat jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaista sitoutumista kehittämistyöhön.