Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Työnohjaus

Työnohjaus on erittäin hyvä itsetutkiskelun muoto, joka sopii niin työntekijöille, esimiehille kuin kokonaisille työyhteisöillekin. Yksilötyönohjauksen lisäksi on mahdollista osallistua työnohjausryhmiin, joissa samaa työtä tekevät voivat jakaa kokemuksiaan ja etsiä yhdessä uusia tapoja selviytyä haastavista arkipäivän työtilanteista. Työnohjaus on kokemuksellisen oppimisen väline, jossa osallistujat voivat arkisia työtilanteita tarkastelemalla muuttaa omia toimintatapojaan tai suhdettaan työhön. Työnohjaus tarjoaa henkilölle mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan ja jaksamistaan työssä.

Työnohjaus ei ole työnopastusta eikä konsultointia, vaan siinä tutkitaan ohjattavan suhdetta työhönsä ja itseensä työntekijänä laajemmin kuin konsultoinnissa. Työnohjauksen tavoitteena on ohjattavan laaja-alaisempi kasvu ja kehittyminen. Työnohjaus edellyttää yleensä pitkäkestoista työskentelyä ja suositus on, että työnohjausprosessi kestää 1-2 vuotta. Nykyisin myös lyhyemmät työnohjaukset ovat yleistyneet painopisteen ollessa tällöin tyoyhteisön kriisien ja muutosten tarkastelussa.