Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Esimiestoiminnan 360° arvioinnit

Apuna henkilökohtaisten esimiestaitojen ja - käytäntöjen kehittämisessä voidaan käyttää ns. 360 asteen arviointeja, jossa esimiehen arkipäivän työtapoja arvioi samalla kysymyslomakkeella hänen ympärillään toimivat henkilöt ja esimies itse. Arvioinnin yhteenvedossa ja siitä käytävässä palautekeskustelussa henkilö saa palautetta siitä, kuinka hyvin hänen oma arvionsa vastaa muiden henkilöiden näkemyksiä eri esimiestoiminnan osa-alueilla toimimisesta.

Henkilö voi konsultin kanssa tarkastella tuloksia ja keskittyä tutkimaan omia vahvuuksiaan ja kehitysalueitaan esimiestoiminnassaan. Tämän palautteen perusteella henkilö pystyy tekemään kehityssuunnitelman, johon listataan yhdessä sovittuja käytännön toimenpiteitä, joilla esimies haluaa toimintaansa ja työskentelytapojaan parantaa.

360 asteen arviointia voidaan käyttää myös tärkeänä välineenä koko organisaation johtamisen kehittämisalueita suunniteltaessa. Organisaation on tärkeä tietää, miten tyytyväisiä esimiestoimintaan ollaan, koska lähimmän esimiehen toiminta on yksi tärkeimmistä työntekijän motivaatioon, viihtyvyyteen ja työtehoon vaikuttavista asioista työssä.