Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Esimiesvalmennukset

Kohderyhmänä voivat olla yritykseen juuri tulleet esimiehet, ensimmäistä kertaa esimiestehtäviin siirtyvät tai jo esimiehenä toimivat henkilöt. Valmennukset voivat olla kertaluonteisia koulutuksia tai prosessinomaisia valmennusohjelmia, joihin sisällytetään kullekin ryhmälle keskeisiä aihealueita. Valmennusta voidaan antaa joko ryhmälle tai yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Valmennuksen sisältö voi keskittyä ihmisten johtamiseen, konfliktien ratkaisuun, palautteen antamiseen tai työntekijöiden motivointiin liittyviin kokonaisuuksiin. Se voi olla myös johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen liittyvää yhteistoiminnan ja parhaiden työkäytäntöjen kehittämistä. Hyvin usein esimiestoiminnan kehittäminen vaatii johtotehtävissä olevien henkilöiden omien henkilökohtaisten työskentelyvalmiuksien arviointia ja kehittämissuunnitelmien tekoa. Ulkopuolinen konsultti voi toimia neuvonantajana ja sparraajana joko koko johtoryhmälle yhdessä tai johtajille yksilöllisesti tapahtuvina valmennustilaisuuksina.

Esimiesten muodostamat työnohjausryhmät voivat palvella esimiehiä johtamistaitojen opiskelussa sekä yhteisten linjojen ja toimintatapojen rakentamisessa. Lisäksi tällaiset ryhmät voivat tukea osallistujia jaksamiskysymyksissä.