Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Uudelleensijoittumisvalmennus

Yritys voi tarjota työntekijälleen uudelleensijoittumisvalmennusta tilanteessa, jossa henkilön nykyinen työsuhde lakkautetaan. Tämä valmennus keskittyy edesauttamaan henkilöä sopeutumaan uuteen tilanteeseen sekä löytämään uuden, hänelle soveltuvan työpaikan. Siinä voi lähtökohtana olla henkilön soveltuvuusarviointi, jolla kartoitetaan henkilön tämänhetkiset taidot ja kehittämiskohteet sekä soveltuvuus ja kiinnostus erilaisiin uravaihtoehtoihin. Se sisältää myös valmennusta työnhakuun ja siinä tarvittavien tietojen ja taitojen kartuttamista henkilön tarpeiden mukaan.