Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Uraohjauspalvelut

Uraohjauspalveluja voidaan käyttää silloin, kun henkilö on miettimässä tulevaisuuttaan työelämässä. Uraohjauspalveluita toteutetaan ryhmäpalveluina tai yksilöllisinä palveluina. Prosessi koostuu yleensä muutamasta tapaamiskerrasta ja mahdollisista välitehtävistä. Tavallisimmin uraohjauspalvelut sisältävät henkilön tämänhetkisen tilanteen ja tulevaisuuden toiveiden kartoitusta. Niihin voi sisältyä henkilöarviointia, jolla selvitetään henkilön persoonallisuutta, työtapaa, uratoiveita, taitoja ja motivaatiota uusiin tehtäviin. Ne voivat sisältää myös käytännön työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamista. Usein prosessiin sisältyy myös työnhakuvalmennusta.