Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Potentiaalikartoitus

Soveltuvuusarviointia voidaan käyttää muutenkin kuin työnhakijan soveltuvuuden selvittämiseen määrättyyn tehtävään. Jo yrityksessä toimiville henkilöille voidaan tehdä nk. potentiaaliarviointi, jolloin painopiste on henkilön potentiaalissa muuhun kuin hänen tämänhetkiseen työtehtäväänsä. Potentiaaliarviossa voidaan arvioida esimerkiksi esimiespotentiaalia, jolloin keskitytään selvittämään henkilön soveltuvuutta esimiestehtäviin. Tällöin keskitytään kartoittamaan johtamistyyliä sekä henkilön vahvuuksia ja kehityskohteita esimiestehtäviä silmälläpitäen.