Copyright © 2014 Psykologipalvelut Pirjo Pynn�nen tmi

Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit voidaan jakaa eri ryhmiin arvioinnin painopisteen ja kohteen mukaan.

Yleensä soveltuvuusarvioinnit keskittyvät mittaamaan henkilön sopivuutta tiettyyn työtehtävään. Tällöin arviointipaketti koostuu seuraavista vaiheista:

Psykologiset testit kartoittavat henkilön kykyjä, persoonallisuuden piirteitä, työskentelytyyliä ja motivaatiota. Ne auttavat muodostamaan käsityksen henkilön soveltuvuudesta, mutta vaativat aina haastattelun oikean tulkinnan tekemiseksi.

Työsimulaatiot ovat arvioitavaa työtehtävää mukailevia tehtäviä, jotka voivat olla sekä yksilöllisiä harjoituksia että ryhmätilanteita. Ne kertovat, kuinka valmis henkilö on kyseessä olevaan työhön ja minkälainen työskentelytyyli hänellä tämäntyyppisissä tehtävissä on.

Yksilöllisellä haastattelulla kartoitetaan henkilön taustaa, työkokemusta, nykyistä tilannetta, toiveita ja motivaatiota kyseessä olevaan tehtävään. Haastattelussa pyritään varmistamaan testeistä saatuja tietoja ja vedetään yhteen arvioinnin anti. Tämä vaihe on ensiarvoisen tärkeä myös arvioitavan kannalta, jotta hän voi arvioida omaa soveltuvuuttaan ko. tehtävään ja yritykseen.

Arviointilausunto on kirjallinen yhteenveto arviointipäivän tuloksista ja analyysi henkilön soveltuvuudesta haettavaan tehtävään.

Palautekeskustelussa varmistutaan siitä, että arvioitava hyväksyy lausunnon sisällön. Keskustelu tarjoaa henkilölle mahdollisuuden itsetuntemuksensa lisäämiseen ja vahvuuksiensa ja kehittämiskohteidensa selkiyttämiseen. Asiakkaan kanssa yhdessä punnitaan arvioinnin sisältö, ja jos henkilö valitaan yritykseen, se tarjoaa myös hyvän lähtökohdan henkilön perehdyttämistä ja kehityssuunnitelman tekoa varten.